نيروگاههاي برق خورشيدي

 • ايستگاههاي محيط باني
 • ايستگاههاي دور افتاده تلويزيوني و مخابراتي
 • طراحي و ساخت واحدهاي برق خانگي مستقل از شبکه براي مناطق فاقد برق و دور از دسترس
 • احداث نيروگاههاي خانگي، نيمه صنتي و صنعتي با قابليت اتصال به شبکه سراسري

روشنايي خورشيدي

 • روشنايي خياباني با تنوع شکل و مشخصات فني
 • روشنايي پارکي با توجه به طراحي فضاي سبز
 • روشنايي تابلوهاي تبليغاتي و ترافيکي
 • چراغهاي چشمک زن

آب گرمکن هاي خورشيدي

 • تأمين آب گرم مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي
 • تأمين آب گرم بهداشتي در مقياس صنعتي
 • سيستمهاي گرمايش و سرمايش خورشيدي با استفاده از آب گرمکنهاي خورشيدي

پمپ آب خورشيدي

 • تأمين آب براي مناطق دور افتاده ( آب شرب، کشاورزي و دام)
 • تأمين آب براي آبشخور حيات وحش

سيستمهاي بادي

 • نيروگاههاي کوچک بادي با ظرفيت کمتر از 20 کيلو وات
 • توربين هاي بادي آبکش جهت استحصال آب کشاورزي و دام

سيستمهاي هيبريد

 • تأمين برق با استفاده از سيستمهاي هيبريد خورشيد – باد
 • تأمين برق اضطراري واحدهاي نيمه صنعتي و ساختمانهاي اداري با استفاده از هيبريد خورشيد – ديزل