معرفی

شرکت سولار الکترونيک کيش (Solar Electronic Kish) با هدف ارائه خدمات فني و مهندسي در سال 1385 به شماره ثبت 6040 تأسيس گرديده است. زمينه اصلي فعاليت شرکت ارائه خدمات مشاوره و مهندسي در زمينه سيستمهاي الکترونيک، برق و تأسيسات در بخش هاي مختلف صنعتي و غير صنعتي مي باشد.

اين خدمات شامل طراحي مهندسي، مشاوره، نصب، اجرا، بهره برداري، نگهداري و نظارت عاليه بر اجراي طرحها، تهيه اسناد و مشخصات مورد نياز جهت خريد تجهيزات و همچنين بررسي و ارزيابي پيشنهادات خريد مي باشد.

اهداف ما

فعاليت در زمينه مباحث بهره وري انرژي، انرژيهاي تجديد پذير علي الخصوص سيستمهاي خورشيدي و باد، طراحي سيستمهاي برق و الکترونيک بصورت نيمه صنعتي و صنعتي.

factoryyy